Κατασκευή Εργαλείου Ηλεκτροδιάβρωσης (Ηλεκτρόδιο EDM)

edm-tool

Αναλάβαμε την κατασκευή ενός εργαλείου ηλεκτροδιάβρωσης βύθισης (EDM). Η κατεργασία του χάλκινου εργαλείου έγινε σε 3-αξονική CNC εργαλειομηχανή.