Σύνδεση DNC για FADAL 3016

fadal-dnc

Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τη σύνδεση ενός PC με τον controller FADAL CNC 88HS μιας CNC εργαλειομηχανής FADAL 3016 (κατασκευής 1996) με σκοπό την απευθείας μεταφορά και εκτέλεση προγράμματος μέσω DNC.