Δημιουργία full 5-αξονικού Post-Processor για Greda Mitika

 

Δημιουργήσαμε εκ του μηδενός έναν βελτιστοποιημένο Post-Processor για μία full 5-αξονική CNC εργαλειομηχανή κατεργασίας ξύλου (Greda Mitika) ο οποίος ενσωματώθηκε πλήρως στο λογισμικό που χρησιμοποιεί ο πελάτης μας.