Προγραμματισμός Κατασκευής Ακριβείας

Μας ζητήθηκε ο παραγωγικός προγραμματισμός ενός εξαρτήματος ακριβείας. Η κατεργασία έγινε σε μία 3-αξονική εργαλειομηχανή και το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα.

precision-part-programming