Σεμινάρια CNC

Εκμεταλλευόμενοι το ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο και την διδακτική εμπειρία που διαθέτουμε παρέχουμε σταθερά από το 2013 κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε θέματα που άπτονται των κατεργασιών με χρήση CNC εργαλειομηχανών καθώς και της δημιουργίας μηχανολογικών σχεδίων βάσει των διεθνών προτύπων ISO. Οι υπηρεσίες κατάρτισης παρέχονται τόσο σε ατομικό όσο και σε σεμιναριακό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχουμε μπορεί να οργανωθούν ως:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες κατάρτισης επισκευθείτε τον παρακάτω ιστοχώρο:

www.CNC-Seminars.com