Δημιουργία Post-Processor για SCM Record 120s

scm_record120s_weiss

Δημιουργήσαμε εκ του μηδενός έναν βελτιστοποιημένο Post-Processor για μία ξυλουργική CNC μηχανή (SCM Record 120s) και επιτεύχθηκε μείωση των χρόνων παραγωγής κατά 50%! Ο πελάτης για τον προγραμματισμό χρησιμοποιεί το λογισμικό ArtCAM και ο Post-Processor που δημιουργήθηκε ενσωματώθηκε στο εν λόγω λογισμικό.

(Αυτή η ανάρτηση μεταφέρθηκε εδώ από το παλιό μας blog. Αρχική ημερομηνία ανάρτησης 19/10/2013)