Μέτρηση και αντιστάθμιση backlash

Αναλάβαμε τη μέτρηση του backlash σε μία εργαλειομηχανή FADAL 3016 με σκοπό τη διόρθωση των αντίστοιχων παραμέτρων του ελεγκτή της ώστε να αντισταθμιστεί το σφάλμα τοποθέτησης των αξόνων.

backlash-compensation-correction

Μετά τη μέτρηση του backlash και την διόρθωση των αντίστοιχων παραμέτρων το σφάλμα τοποθέτησης των αξόνων περιορίστηκε στο ελάχιστο δυνατόν για τη συγκεκριμένη εργαλειομηχανή (~0.0025μm ή ~0.0001in).