Προγραμματισμός CNC για την κατασκευή εξαρτημάτων ακριβείας

Μας ζητήθηκε ο παραγωγικός προγραμματισμός της κατασκευής ενός εξαρτήματος ακριβείας. Η κατεργασία έγινε σε μία 3-αξονική εργαλειομηχανή και το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα.