Σύνδεση DNC & Δημιουργία Post-Processor για plasma CNC

MESSER KS 20A

Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τη σύνδεση ενός PC με τον controller μιας plasma CNC εργαλειομηχανής MESSER KS 20A (κατασκευής 1986) με σκοπό την απευθείας μεταφορά και εκτέλεση προγράμματος μέσω DNC.

Επιπλέον, δημιουργήσαμε εκ του μηδενός έναν third party Post-Processor για τον  controller της εργαλειομηχανής ώστε να εξάγεται και να αποστέλλεται κάθε φορά σωστός συντακτικά κώδικας.

(Αυτή η ανάρτηση μεταφέρθηκε εδώ από το παλιό μας blog. Αρχική ημερομηνία ανάρτησης 21/05/2014)